Bài viết mới

Windows 10 22H2 Updated September 2023 OS Builds 19045.3448

Windows OS

Windows 10 22H2 Updated September 2023 OS Builds 19045.3448

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (build 19045.3448) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc, nhưng không có...

Windows 11 22H2 Updated September 2023 OS Builds 22621.2283

Windows OS

Windows 11 22H2 Updated September 2023 OS Builds 22621.2283

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2283) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc, nhưng không...

Windows 11 21H2 Updated September 2023 OS Builds 22000.2416

Windows OS

Windows 11 21H2 Updated September 2023 OS Builds 22000.2416

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (build 22000.2416) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc, nhưng không có...

Windows All ( 7/8.1/10/11 ) AIO 52in1 (Update 8/2023) Preactivated

Ghost Windows

Windows All ( 7/8.1/10/11 ) AIO 52in1 (Update 8/2023) Preactivated

10 - 09 - 2023

Tải xuống Windows All (7/ 8.1/ 10/ 11) All Editions With Updates AIO 52in1 August 2023 là bản dựng Windows All in One bao gồm Windows...

1 2 3 8