Windows 10 Lite

Windows 10 Pro 22H2 19045.4046 by SanLex [Lightweight] (x64) (2024.03.05) (Eng/Rus)

06 - 03 - 2024

Năm sản xuất: 2024 Phiên bản: 22H2 Build 19045.4046 Địa chỉ văn phòng trang web: www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-10-pro Tác giả của hội: SanLex Ngôn ngữ giao...

Windows 10 v22H2 build 19045.4123 (9in1) (x64) PreActivated

05 - 03 - 2024

Windows 10 v22H2 build 19045.4123 (9in1) (x64) PreActivated  là bản dựng Windows 10 cập nhật mới nhất tháng 03/2024, bản...

Windows 10 Pro v22H2 build 19045.3996 Pre-Activated by Phrankie

04 - 03 - 2024

Windows 10 Pro v22H2 build 19045.3996 Pre-Activated by Phrankie là bản dựng Windows 10 v22H2 cập nhật mới nhất tháng...

Windows 10 Pro 22H2 19045.3324 của SanLex [Nhẹ] (x64) (2023.08.12) (Anh/Rus)

13 - 08 - 2023

Phiên bản phần mềm: 22H2 Build 19045.3324 Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-10-pro Ngôn ngữ giao diện: Nga, Anh Điều trị: bắt buộc nhưng...

Windows 10 Pro 22H2 19045.3208by SanLex [Lightweight] (x64) (2023.07.21) (Eng/Rus)

01 - 08 - 2023

Phiên bản phần mềm: 22H2 Build 19045.3208 Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-10-pro Ngôn ngữ giao diện: Nga, Anh Điều trị: bắt buộc nhưng...

Windows 10 Gaming SuperLite v21H2 build 19044.3086 By Phrankie

20 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 10 Gaming SuperLite v21H2 build 19044.3086 By Phrankie là bản dựng Windows 10 Lite được tùy biến và tối ưu...

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre là phiên bản Windows 10 AIO cập nhật...

Nexus LiteOS 10 : 22H2 Home Edition (19045.2965) | x64 Multi-Language

13 - 07 - 2023

Mô tả về bản dựng này: – 🔰 Nexus LiteOS 10 là hình ảnh Windows 10 được tinh chỉnh...

Windows 10 Pro SuperLite v22H2 build 19045.3030 (x64) Pre-Activated

13 - 07 - 2023

    Tải xuống Windows 10 Pro SuperLite v22H2 build 19045.3030 (x64) Pre-Activated là bản dựng Windows 10 v22H2 cập nhật mới...

Windows 10 Pro Lite v22H2 build 19045.3031 by Ankh Tech

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 10 Pro Lite v22H2 build 19045.3031 by Ankh Tech là bản dựng Windows 10 v22H2 cập nhật mới...