Windows 11 Lite

Windows X-Lite ‘Optimum 11 Pro’ v4 Build 22631.3235 by FBConan

06 - 03 - 2024

Tải xuống Windows X-Lite ‘Optimum 11 Pro’ v4 Build 22631.3235 by FBConan là bản dựng Windows 11 v23H2 build 22631.3235 được tùy biến...

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre

05 - 03 - 2024

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre là bản dựng Windows 11 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT...

Mystique OS – Windows 11 Lite v23H2 build 22631.3155 by TeamOS

05 - 03 - 2024

Mystique OS – Windows 11 Lite v23H2 build 22631.3155 by TeamOS là bản dựng Windows 11 Lite 23H2 được tùy biến giao...

Windows 11 v23H2 Build 22631.3155 (9in1) (No TPM ) PreActivated Multilingual

05 - 03 - 2024

Windows 11 v23H2 Build 22631.3155 (9in1) (No TPM ) PreActivated Multilingual là bản dựng Windows 11 v23H2 mới nhất tháng...

Windows 11 v23H2 build 22631.3155 (16in1) – Integral Edition 2024.2.15

05 - 03 - 2024

Windows 11 v23H2 build 22631.3155 (16in1) – Integral Edition 2024.2.15 là bản dựng Windows 11 23H2 cập nhật mới nhất tháng...

Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie

20 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie là phiên bản Windows 11 build 22621.1992 được tùy biến giao diện và...

Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.963) | No TPM/Secure Boot Needed

13 - 07 - 2023

Mô tả về bản dựng này: –   🔰 Nexus LiteOS 11 là hình ảnh Windows 11 được tinh...

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed)

13 - 07 - 2023

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed) Nexus LiteOS 11 là phiên bản...

SplitDotOS v.2 – Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848

13 - 07 - 2023

Tải xuống SplitDotOS v.2 là phiên bản Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848 được tùy biến giao diện và tối ưu hóa cho...

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre là phiên bản Windows 11 được tùy biến và...