Windows 11 Lite

Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie

20 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie là phiên bản Windows 11 build 22621.1992 được tùy biến giao diện và...

Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.963) | No TPM/Secure Boot Needed

13 - 07 - 2023

Mô tả về bản dựng này: –   🔰 Nexus LiteOS 11 là hình ảnh Windows 11 được tinh...

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed)

13 - 07 - 2023

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed) Nexus LiteOS 11 là phiên bản...

SplitDotOS v.2 – Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848

13 - 07 - 2023

Tải xuống SplitDotOS v.2 là phiên bản Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848 được tùy biến giao diện và tối ưu hóa cho...

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre là phiên bản Windows 11 được tùy biến và...