Windows 10

Windows 10 22H2 Updated October 2023 OS Builds 19045.3570

23 - 10 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (build 19045.3570) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated September 2023 OS Builds 19045.3448

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (build 19045.3448) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated August 2023 OS Builds 19045.3324

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 19045.3324) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated July 18, 2023 OS Builds 19045.3208

19 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 19045.3208) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 21H2 Updated June 20, 2023 OS Builds 19044.3086

16 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 19044.3086) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated June 20, 2023 OS Builds 19045.3086

16 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 19045.3086) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc...

Windows 10 Version 1803 MSDN Build 17134.950

15 - 07 - 2023

Phiên bản Big Update mùa xuân năm nay với những cải tiến thú vị, phiên bản Windows Spring Creators Update hay...

Windows 10 1809 October 2018 Chính Thức

15 - 07 - 2023

Sau hơn gần khoảng một thời gian dài kể từ khi Windows 10 October 2018 được công bố đến...

Windows 10 1909 19H2

15 - 07 - 2023

Microsoft mới đây đã chính thức phát hành bản cập nhật Windows 10 November Update 1909 (Windows 10 19H2)...

Windows 10 20H1 Version 2004

15 - 07 - 2023

Microsoft mới đây đã chính thức phát hành bản cập nhật Windows 10 May 2020 Update (Windows 10 20H1) cho tất...

1 2