Windowns Lite

Windows 10 Pro 22H2 19045.3324 của SanLex [Nhẹ] (x64) (2023.08.12) (Anh/Rus)

13 - 08 - 2023

Phiên bản phần mềm: 22H2 Build 19045.3324 Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-10-pro Ngôn ngữ giao diện: Nga, Anh Điều trị: bắt buộc nhưng...

Windows 10 Pro 22H2 19045.3208by SanLex [Lightweight] (x64) (2023.07.21) (Eng/Rus)

01 - 08 - 2023

Phiên bản phần mềm: 22H2 Build 19045.3208 Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-10-pro Ngôn ngữ giao diện: Nga, Anh Điều trị: bắt buộc nhưng...

Windows 10 Gaming SuperLite v21H2 build 19044.3086 By Phrankie

20 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 10 Gaming SuperLite v21H2 build 19044.3086 By Phrankie là bản dựng Windows 10 Lite được tùy biến và tối ưu...

Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie

20 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Premium v22H2 build 22621.1992 By Phrankie là phiên bản Windows 11 build 22621.1992 được tùy biến giao diện và...

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre là phiên bản Windows 10 AIO cập nhật...

Nexus LiteOS 10 : 22H2 Home Edition (19045.2965) | x64 Multi-Language

13 - 07 - 2023

Mô tả về bản dựng này: – 🔰 Nexus LiteOS 10 là hình ảnh Windows 10 được tinh chỉnh...

Nexus LiteOS 11 | Windows 11 LiteOS (22621.963) | No TPM/Secure Boot Needed

13 - 07 - 2023

Mô tả về bản dựng này: –   🔰 Nexus LiteOS 11 là hình ảnh Windows 11 được tinh...

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed)

13 - 07 - 2023

Nexus LiteOS 11 – Windows 11 v22H2 Build 22621.1702 IoT (No TPM/Secure Boot Needed) Nexus LiteOS 11 là phiên bản...

SplitDotOS v.2 – Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848

13 - 07 - 2023

Tải xuống SplitDotOS v.2 là phiên bản Windows 11 Pro v22H2 build 22621.1848 được tùy biến giao diện và tối ưu hóa cho...

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre

13 - 07 - 2023

Tải xuống Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre là phiên bản Windows 11 được tùy biến và...

1 2