Windows 11 v23H2 build 22631.3155 (16in1) – Integral Edition 2024.2.15

Ngày đăng: 05 - 03 - 2024 Lượt xem: 6 lượt

Windows 11 v23H2 build 22631.3155 (16in1) – Integral Edition 2024.2.15 là bản dựng Windows 11 23H2 cập nhật mới nhất tháng 02/2024, bản dựng không tùy biến, đã loại bỏ TPM & Secuboot cũng như bao gồm 16in1 phiên bản Windows 11 trong cùng file ISO cài đặt cũng như tích hợp các tiện ích cần thiết của Microsoft dành cho Windows.

* Tất cả các Gói ngôn ngữ của Windows 11 có thể được tải xuống trực tiếp từ Menu Cài đặt ngôn ngữ tại: “Cài đặt -> Thời gian & Ngôn ngữ -> Ngôn ngữ -> Thêm ngôn ngữ”.
* Windows 11 này không ở Chế độ kiểm tra và được biên dịch bằng công cụ Microsoft DISM và dựa trên nguồn Windows 11 22621.1.220506-1250 en-US x64.
* Tất cả các tính năng bổ sung đi kèm có thể được sửa đổi hoặc xóa trong thư mục ISO/Disc “.\sources\$OEM$” (Xóa thư mục $OEM$ cũng sẽ xóa bản cập nhật #1 và #4).
* Không bao gồm Trình kích hoạt Windows 11 nhưng tệp Văn bản được đặt trên Màn hình nền với liên kết tải xuống trực tiếp tới Trình kích hoạt hoạt động tốt.

 

[———- INFORMATIONS ———-]

Windows 11 x64 Editions
* Enterprise has the most Features.
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Home
Windows 11 Home N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro Education N
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 11 Pro for Workstations N
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Enterprise
Windows 11 Enterprise N
Windows 11 Enterprise multi-session / Virtual Desktops
Windows 11 IoT Enterprise
Windows 11 Team

[———- CHANGELOG ———-]

2024.2.15 Changes
* Added the latest Windows 11 23H2 x64 Updates from 10.1(January).2024 till 13.2(Febuary).2024: KB5034467 (Replaces KB5033920) | KB5034535 (Replaces KB5033205) | KB5034765 (Replaces KB5034123).
* Updated Windows Malicious Software Removal Tool (KB890830-v5) x64 from “v5.120.24010.1001” to “v5.121.24020.1001”.
* Updated Microsoft Defender (KB2267602, KB4052623, KB5007651) x64 from “v1.403.1926.” to “v1.403.3761.0”.
* Updated Microsoft Edge (Chromium) x64 from “v120.0.2210.121” to “v121.0.2277.112”.
* Updated Microsoft Edge WebView2 Runtime x64 from “v120.0.2210.121” to “v121.0.2277.112”.
* Updated Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable x86/x64 from “v14.38.33130.0” to “v14.38.33135.0”.
* Updated Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime from “10.0.60910.0” to “v10.0.60917.0”.
* Updated DirectX End-User Runtime from “v9.29.1974.1” to “v9.29.1974.2”.
* Updated K-Lite Codec Pack Full from x86/x64 “v18.0.0” to “v18.1.0”.
* Updated Mozilla Firefox x64 from “v121.0.1” to “v122.0.1”.

ReadMe File:

[———- INCLUDES ———-]

Windows 11 Hardware Requirements Bypasses
* This works for clean installs and upgrade scenarios.
1. Skips TPM (Trusted Platform Module) check.
2. Skips Secure Boot check.
3. Skips minimum CPU (Processor) check.
4. Skips minimum 8GB RAM check.
5. Skips minimum 52GB Storage check.
6. Enables installation on Legacy BIOS/MBR systems.
7. Enables Offline Account via OOBE for all Editions.
8. Disables the watermark nag on desktop for unsupported hardware.
* At the upgrade menu you will see the word “Server” instead of “11”, this is normal. It’s part of the trick to circumvent the hardware requirements.
* If you don’t have a Product Key when doing an upgrade then simply use a generic Product Key from the ISO/Disc file “.\sources\product.ini”.
Windows 11 Updates
* All Windows 11 23H2 x64 Updates are included until 13.2(Febuary).2024:
1. KB890830-v5 – Windows Malicious Software Removal Tool, version 5.121.24020.1001.
2. KB2267602 – Microsoft Defender Update (KB4052623 & KB5007651), version 1.403.3761.0.
3. KB4559309 – Microsoft Edge (Chromium) Update, version 121.0.2277.112.
4. KB5019178 – Security vulnerabilities exist in Memory Mapped I/O for some Intel processors.
5. KB5027397 – Feature Update 23H2 Enablement Package, version 2355.
6. KB5033204 – Out of Box Experience update.
7. KB5034234 – Safe OS Dynamic Update.
8. KB5034467 – Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1.
9. KB5034535 – Setup Dynamic Update.
10. KB5034765 – Cumulative Update for Windows 11.
Windows 11 Runtime Libraries
* Microsoft Edge WebView2 v121.0.2277.112 x64.
* DirectX End-User Runtime v9.29.1974.2 (June 2010) x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2002 v7.0.9975.0 x86.
* Visual C++ Redistributable 2003 v7.10.6119.0 x86.
* Visual C++ Redistributable 2005 SP1 v8.0.50727.6229 x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2008 SP1 v9.0.30729.7523 x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2010 SP1 v10.40219.473 x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2012 Update 5 v11.0.61135.400 x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2013 Update 5 v12.0.40664.0 x86/x64.
* Visual C++ Redistributable 2015-2022 v14.38.33135.0 x86/x64.
* Visual Basic Runtime v1.00 x86.
* Visual Basic Runtime v2.0.9.8 x86.
* Visual Basic Runtime v3.0.5.38 x86.
* Visual Basic Runtime v4.0.29.24 x86.
* Visual Basic Runtime v5.2.82.44 x86.
* Visual Basic Runtime v6.1.98.39 x86 (SP6 Update KB3096896).
* Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime v10.0.60917.0 x86/x64.
Pre-Configured Windows 11 Settings
* .NET Framework 3.5 = Installed.
* OneDrive Auto Install = Disabled.
* Diagnostic Data Collection = Disabled.
* Show all File Extensions = On.
* Show hidden files, folders and drives = On.
* Taskbar items: Search, Copilot, Widgets = Off.
* File Progress Dialog = Detailed.
* Windows Theme Color = Storm.
* Windows Theme Accent Color = On.
* Browser Media Auto-Play = Off.
* Default Browser = Firefox.
* Default Media Player = Media Player Classic.
* Default File Archiver = 7-Zip.

(#) Additional Applications:

Additional Applications
* Microsoft Office 365 Professional Plus x86/x64 (Online Installer v3.2.4).
* Windows HDR Calibration v1.0.152.0 x64 (App).
* 7-Zip v23.01 x64 (With a few Preconfigured Settings).
* Mozilla Firefox v122.0.1 x64 (With a few Preconfigured Settings).
* K-Lite Codec Pack Full v18.1.0 x86/x64 (With a few Preconfigured Settings).
* OpenHashTab v3.0.4 x64.

OneDrive  OneDrive 2  OneDrive 3

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Chia Sẻ Bài Viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Windows X-Lite ‘Optimum 11 Pro’ v4 Build 22631.3235 by FBConan

Windows X-Lite ‘Optimum 11 Pro’ v4 Build 22631.3235 by FBConan

06 - 03 - 2024

Tải xuống Windows X-Lite ‘Optimum 11 Pro’ v4 Build 22631.3235 by FBConan là bản dựng Windows 11 v23H2 build 22631.3235 được tùy biến...

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre

05 - 03 - 2024

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre là bản dựng Windows 11 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT...

Windows 10 v22H2 build 19045.4123 (9in1) (x64) PreActivated

Windows 10 v22H2 build 19045.4123 (9in1) (x64) PreActivated

05 - 03 - 2024

Windows 10 v22H2 build 19045.4123 (9in1) (x64) PreActivated  là bản dựng Windows 10 cập nhật mới nhất tháng 03/2024, bản...

Mystique OS – Windows 11 Lite v23H2 build 22631.3155 by TeamOS

Mystique OS – Windows 11 Lite v23H2 build 22631.3155 by TeamOS

05 - 03 - 2024

Mystique OS – Windows 11 Lite v23H2 build 22631.3155 by TeamOS là bản dựng Windows 11 Lite 23H2 được tùy biến giao...

Windows 11 v23H2 Build 22631.3155 (9in1) (No TPM ) PreActivated Multilingual

Windows 11 v23H2 Build 22631.3155 (9in1) (No TPM ) PreActivated Multilingual

05 - 03 - 2024

Windows 11 v23H2 Build 22631.3155 (9in1) (No TPM ) PreActivated Multilingual là bản dựng Windows 11 v23H2 mới nhất tháng...