Windows 7

Windows 7 SP1 with Update [7601.27017] AIO 44in2 (x86-x64) by adguard (v24.03.12) [En/Ru]

15 - 03 - 2024

Phiên bản chương trình: 6.1.7601.27017 / v24.03.12 Trang web chính thức: link Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng Anh,...

Windows 7 SP1 with Update [7601.26623] AIO 44in2 (x86-x64) by adguard

16 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 6.1.7601.26623 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Bộ cài Windows 7 SP1 All In One

13 - 07 - 2023

Bộ cài Windows 7 được cập nhật bản vá đến 01/2023 Đây là bộ cài Windows 7 SP1 All In...